D2 Article in a professional research book
Eettiset kysymykset opiskelijan arvioinnissa
List of Authors: Helena Leino-Kilpi
Edition name or number: 2
Publisher: Tietosanoma
Publication year: 2018
Book title *: Terveysalan opettajan käsikirja
ISBN: 978-951-885-440-4


Last updated on 2019-21-08 at 21:50