D4 Published development or research report or study
Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa: Valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta
List of Authors: Johannes Heikkonen, Pauli Kataja, Juha Lavapuro, Janne Salminen, Mira Turpeinen
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Publication year: 2018
Title of series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number in series: 64/2018
eISBN: 978-952-287-615-7
ISSN: 2342-6799


Last updated on 2019-20-07 at 13:19