B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Maailmaan vaikuttaminen tulevaisuudessa
Julkaisun tekijät: Henri Vogt
Kustantaja: Suomen rauhantutkimusyhdistys ry.
Julkaisuvuosi: 2015
Journal: Kosmopolis
Volyymi: 45
Julkaisunumero: 1Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-20-07 at 10:11