A1 Journal article – refereed
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları [Pre-service teachers’ restructuring of mathematical content knowledge in a learning trajectories based instruction]
List of Authors: Zuhal Yılmaz, Çiğdem Haser
Publication year: 2018
Volume number: 17
Issue number: 1


Last updated on 2019-20-07 at 11:49