D1 Article in a trade journal
Kriittisesti sairaan potilaan kliinisen tilan tarkkailu
List of Authors: Mika Alastalo
Publication year: 2018
Journal: Spirium
Journal name in source: Spirium
Volume number: 53
Issue number: 2
ISSN: 0784-3658


Last updated on 2019-20-07 at 15:20