B2 Book chapter
Nyandlighet
List of Authors: Utriainen T, Ramstedt T
Publisher: Kirkon tutkimuskeskus
Place: Tampere
Publication year: 2017
Book title *: De många religionernas och åskadningarnas Finland
Title of series: Kyrkans forkningscentrals Webbpublikationer
ISBN: 978-951-659-366-8Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 19:55