A1 Journal article – refereed
“Mies kaatuu sinänsä kunniakkaasti” : psykoanalyyttinen luenta miesten terveysoppaista
List of Authors: Slutbäck Taru
Publisher: Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry (Jyväskylän yliopisto)
Place: Jyväskylä
Publication year: 2018
Journal: J@rgonia
Volume number: 16
Issue number: 31
eISSN: 1459-305X

Abstract

Artikkelissa kysytään, millainen on miehisen terveyskäyttäytymisen
kulttuuriperintö; millä tavalla menneisyys, yhteiskunta, tavat ja arvot
ovat miesten terveyden edistämiseen tähtäävissä teksteissä läsnä, ja
miten ne toimivat. Artikkelin aineistona on kymmenen vuosina 1998–2010
julkaistua suomalaista, miehille suunnattua terveys- ja
hyvinvointiopasta. Aineistoa lähestytään kulttuuriperinnön tutkimuksen
näkökulmasta ja analyysissä käytetään kristevalaista psykoanalyyttista
luentaa. Oppaiden terveysneuvonta perustuu käsitykselle miehestä, jonka
terveyskäyttäytymiseen ja -ongelmiin vaikuttavat biologia ja myyttinen
menneisyys. Oppaissa tulkinta kulttuuriperinnöstä esitetään
samanlaisella varmuudella kuin lääketieteelliset neuvotkin. Miesruumis
voidaan mittaamalla määritellä oikeanlaiseksi. Sen huoltoon ja
korjaukseen annettavat neuvot perustellaan luonnollisuuteen ja
kunniakkaisiin arvoihin vedoten. Miesten elämäntapojen ja
elämäntapamuutoksiin annettujen neuvojen kuvauksien dekonstruktio auttaa
kiinnittämään huomiota niiden yksipuolisuuteen. Monipuolisempi
terveysneuvonta voisi puhutella laajempia kohderyhmiä ja näin auttaa
edistämään miesten terveyttä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:25