D2 Article in a professional research book
Äkillisen alaraajaiskemian ja akutisoituneen kroonisen alaraajaiskemian hoito
List of Authors: Aho Pekka, Hakovirta Harri
Edition name or number: 3. painos
Publisher: Kustannus Oy Duodecim
Place: Helsinki
Publication year: 2018
Book title *: Kirurgia
Number of pages: 1104
ISBN: 978-951-656-527-2


Last updated on 2019-20-07 at 10:05