A1 Journal article – refereed
Tohtoriopintojen monet merkitykset suomalaisille ja ulkomaalaisille jatko-opiskelijoille
List of Authors: Marja Peura, Arto Jauhiainen
Publisher: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
Publication year: 2018
Journal: Aikuiskasvatus
Volume number: 38
Issue number: 3

AbstractArtikkelissa
tarkastellaan suomalaisten ja ulkomaalaisten tohtoriopiskelijoiden käsityksiä
tohtoroitumisesta nykymuotoisen tohtorikoulutuksen kehyksessä. Käsitysten
muodostumisessa merkittävässä asemassa ovat arviot itsestä suhteessa
tulevaisuuden uraan. Artikkelissa paikannetaan sitä, miten tohtoriopiskelijat
suuntautuvat tohtoriopintoihinsa ja sen jälkeiseen työhön. Aihetta on tutkittu
Suomessa vain vähän erityisesti ulkomaalaisten tohtoriopiskelijoiden
näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto koostuu humanistisen, kasvatustieteiden sekä
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriopiskelijoiden teemahaastatteluista
(n=12) yhdessä suomalaisessa yliopistossa. Analysointi tehtiin
sisällönanalyysillä teemoitellen ja tyypitellen. Aineistosta muodostettiin
kolme tohtoriopiskelijatyyppiä: Tieteellisen uran tavoittelija, Kilpailun
paineessa epäröijä ja Itsellinen sivistyjä. Tyypit todentavat
tohtoriopiskelijoiden monimuotoisuutta, eivätkä kaikki tohtoriopiskelijat
niiden mukaan suuntaudu tohtoroitumiseen koulutuspoliittisten tavoitteiden
mukaisesti. Lisäksi tulokset kertovat ulkomaalaisten tohtoriopiskelijoiden
tähtäävän suomalaisia päämäärätietoisemmin akateemiselle uralle.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 10:43