D1 Article in a trade journal
Om ett museifartyg i Åbo som politiskt argument. Nordisk Museologi 2003:2.
List of Authors: Ulla Kallberg
Publisher: Museumshöjskolen, Ankerhus; Museologi, Jyväskylä universitet, ABM-utvikling, Oslo; Institutionen för kultur och medier Umeå
Place: Umeå
Publication year: 2003
Journal: Nordisk Museologi
Volume number: 2003, 2Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:28