D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Keke koulussa - Kestävän kehityksen opas
List of Authors: Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta
Publication year: 2010
Title of series: Kestävän kehityksen opas
ISBN: ISBN 978-952-223-813-9

Abstract

4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin
Opas on tehty Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen sekä Espoon, Helsingin
ja Vantaan kaupunkien yhteisessä 4V-hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin mahdollisuuksia
kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä
asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa. Hankkeen
rahoitus vuosina 2008–2011: EU, Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä
tukeva EAKR-ohjelma sekä Uudenmaan liitto (kansallinen rahoitus).

Keke koulussa - Kestävän kehityksen opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti peruskoulujen kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa. Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen. Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 23:06