A2 Review article in a scientific journal
Hyperventilaatio ja sen hoitomahdollisuudet
List of Authors: Lehtinen P, Tammivaara R, Seppä M, Luutonen S, Äärelä E
Publication year: 2000
Journal acronym: Duodecim
Volume number: 116Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:19