B1 Journal article
Vahingonkorvausvastuu kaupungin vuokraamalla liikennealueella liukastumisesta -katu vai yleinen alue?
List of Authors: Petri Rikkilä
Publication year: 2015
Journal: Oikeustieto
Issue number: 2
Number of pages: 3Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-29-01 at 10:33