O2 Muu
”PUHUMMEKO SAMASTA ASIASTA?” – kulttuuriset ja kielelliset tekijät terveydenhuollon palvelukohtaamisissa
["ARE WE DISCUSSING THE SAME ISSUE?" - Cultural and linguistic factors in the health care service encounters]
Blog writing on the KULTA project blog site.

Julkaisun tekijät: Henna Leino
Julkaisuvuosi: 2018Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-21-08 at 21:29