D2 Article in a professional research book
Queer-kävely ja tuokiokirjoittamisen työpaja
List of Authors: Lotta Kähkönen, Tom Linkinen, Sari Miettinen
Publisher: Vastapaino
Place: Tampere
Publication year: 2018
Book title *: Feministisen pedagogiikan ABC - opas ohjaajille ja opettajille
ISBN: 978-951-768-700-3


Last updated on 2019-21-08 at 21:32