A3 Book chapter
’Myö eletään semmosta välimuotoa’ – Ylirajaista perhe-elämää suomalaisten ja amerikkalaisten välisissä liitoissa Suomessa ja Yhdysvalloissa
Subtitle: Ylirajaista perhe-elämää suomalaisten ja amerikkalaisten välisissä liitoissa Suomessa ja Yhdysvalloissa
List of Authors: Leinonen Johanna
Place: Turku
Publication year: 2014
Book title *: Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina
Title of series: Tutkimuksia
Number in series: A46
Number of pages: 16
ISBN: 978-952-5889-66-6
eISBN: 978-952-5889-67-3
ISSN: 0356-9659


Last updated on 2019-29-01 at 21:22