D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
KiVa Koulu: Opettajan opas yläkoulun 7. luokalle
List of Authors: Sainio Miia, Novák Johanna, Kaukiainen Ari, Willför-Nyman Ulrika, Annevirta Tiina, Pöyhönen Virpi, Salmivalli Christina
Place: Turku
Publication year: 2018
Title of series: Turun yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksesta käytäntöön -julkaisusarja
Number in series: Turun yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksesta käytäntöön -julkaisusarja, 3.
ISBN: 978-951-29-7178-7


Last updated on 2019-20-07 at 17:33