A3 Book chapter
”Helky laulu, kaiu maine”: koulujen maineiden rakentuminen ja opetusryhmien mainehierarkiat kaupungeissa.
List of Authors: Sonja Kosunen, Piia Seppänen
Place: Jyväskylä, Finland
Publication year: 2015
Book title *: Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka
Title of series: Kasvatusalan tutkimuksia
Number in series: 68
ISBN: 978-952-5401-70-7
ISSN: 1458-1094


Last updated on 2019-29-01 at 10:41