A3 Book chapter
Kaupunkien eriytyneet institutionaaliset kouluvalintatilat
List of Authors: Janne Varjo, Mira Kalalahti, Piia Seppänen
Place: Jyväskylä, Finland
Publication year: 2015
Book title *: Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka
Title of series: Kasvatusalan tutkimuksia
Number in series: 68
ISBN: 978-952-5401-70-7
ISSN: 1458-1094


Last updated on 2019-30-01 at 00:15