D1 Article in a trade journal
Kasvua näkyvissä
List of Authors: Heidi Valtari
Publisher: Turun yliopiston Brahea-keskus
Publication year: 2018
Journal: Aitoja makuja
Volume number: 4
Issue number: 1
Number of pages: 1
eISSN: 2343-3736

Abstract

Yleinen koko yhteiskunnan myönteinen talouskehitys vaikuttaa
positiivisesti ruoan kysyntään ja ruoka-alan yritysten
toimintaympäristöön. Talouskehityksen rinnalla kasvumahdollisuuksia
luovat mm. kaupan aukioloaikojen vapauttaminen ja alkoholilainsäädännön
uudistaminen. Ruokaviennistä saamme nyt toistuvasti kuulla uusista
markkina-avauksista ja viennin lisääntymisestä.

Vähittäiskauppasektori on alkuvuonna 2018 kertonut kuluttajien
ostoskärryissä olevan aiempaa enemmän korkean laatumielikuvan tuotteita
sekä kuluttajien kohonneesta kokeilunhalusta ja ruokaelämysten
etsimisestä. Sivulla 4 olevassa artikkelissa nousee esiin asiakkaiden
olevan valmiita paikallisten tuotteiden suosimiseen. Elämyksien hakuun
viittaa myös kuluttajien kiinnostus osallistua ruoan tuottamiseen
tavalla tai toisella. Pienpanimoiden määrä yltää jo lähes sataan ja
pienpanimotuotteet ovat kysyttyjä tuotteita. Kysyntä kasvattaa
valikoimaa sekä innostaa tuotekehitykseen.


Yhteistyö ja yhteistyö


Lähiruokakoordinaation keskeinen tehtävä on yhteistyön ja
verkostoitumisen vahvistaminen, sloganin – Yhdessä tehden parempiin
tuloksiin – mukaan. Yhteistyön kentällä tahoja ja tarpeita on monia
alkaen raaka-ainetoimittajista myyntikanaviin. Lisäarvoa koko
ruokaketjuun tuottaa myös asiantuntijoiden ja kehittämistoiminnan vahva
vuorovaikutus.


Lähiruokakoordinaation hanketreffeillä 12.4. ja 24.8. on mahdollisuus
kuulla ja oppia kokemuksista ja toiminnasta. Kannattaako aina yrittää
tehdä tai luoda kaikkea alusta alkaen, vai voisiko kokeilla jo muualla
hyväksi todettua tapaa? Lähde kohtaamaan, monesti parhaat törmäykset ja
uudet liidit löytyvät ilman suurta ennakkosuunnittelua.


Joka toinen vuosi järjestettävillä Gastro-messuilla 14.-16.3. pienet
ruokayritykset näyttäytyvät yhteisellä Lähiruokakoordinaation
organisoimalla Aitoja makuja maakunnista -osastolla.
Foodservice-sektorin ostajat ja keittiöammattilaiset ovat pk-yritysten
tuotteiden varteenotettava myyntikanava.


Aiemmat Osta tilalta -päivät ovat saaneet mukana olleilta tiloilta ja
yrityksiltä positiivista palautetta ja toiveen toteuttaa niitä myös
jatkossa. Valtakunnallista Osta tilalta! -päivää vietetään lauantaina
15.9.2018 ja taustatoteuttajina on laaja yhteistyöjoukkue aiempien
vuosien tapaan.


Aitoja makuja -lehti


Digitalisoituminen ja kestävä kehitys edistyvät laajalla rintamalla
ja tässä hengessä myös Aitoja makuja -lehti on tästä numerosta alkaen
digilehti. Lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa verkkolehtenä
aitojamakujalehti.fi ja on luettavissa edelleen myös aitojamakuja.fi –
materiaalit kohdassa pdf- ja Issuu-muodoissa.


Last updated on 2019-29-01 at 20:13