B2 Book chapter
Yhteinen julkisuutemme
List of Authors: Railo Erkka, Välimäki Matti
Publication year: 2012
Book title *: Jytky - Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus
ISBN: 978-951-29-5127-7


Last updated on 2019-21-08 at 23:11