A1 Journal article – refereed
Iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittari kotihoidon lähi- ja perushoitajille
List of Authors: Dimitrow MS, Leikola SNS, Puustinen J,, Airaksinen MSA, Kivelä S-L
Publication year: 2016
Journal: Yleislääkäri
Volume number: 31
Issue number: 6
Number of pages: 7


Last updated on 2019-29-01 at 14:38