B2 Book chapter
Co-op Network Studies - Osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkosto
List of Authors: Pekka Hytinkoski
Place: Helsinki
Publication year: 2015
Book title *: Osuuskunnat ja kestävä kehitys
ISBN: 978-952-5276-36-7

Abstract


Verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski esittelee kirjan artikkelissaan osuustoiminnan ja

yhteisötalouden yliopistoverkoston toimintaa Suomessa.Last updated on 2019-21-08 at 20:29