B1 Journal article
Vaikeat muistot. – Raportti Muistitietotutkijoiden verkoston FOHNin (Finnish Oral History Network) seminaarista Historian kipupisteitä. Kerrottu menneisyys ja jakautuneet muistot
Subtitle: Raportti Muistitietotutkijoiden verkoston FOHNin (Finnish Oral History Network) seminaarista Historian kipupisteitä. Kerrottu menneisyys ja jakautuneet muistot
List of Authors: Vanha-Similä Maria
Publisher: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry.
Place: Joensuu
Publication year: 2013
Journal: Elore
Volume number: 2/2013
ISSN: 1456-3010
eISSN: 1456-3010


Last updated on 2019-29-01 at 11:51