A3 Book chapter
Puoluepoliittinen identifioituminen ja koulutuspoliittiset asenteet sekä suhde kouluvalintaan
List of Authors: Risto Rinne, Heikki Silvennoinen, Janne Varjo, Anna-Kaisa Berisha
Publication year: 2015
Book title *: Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka
Title of series: Kasvatusalan tutkimuksia
Number in series: 68
ISBN: 978-952-5401-70-7


Last updated on 2019-29-01 at 12:07