B1 Journal article
Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen koulutuksen kontekstissa
List of Authors: Tähtinen Juhani
Publisher: Kasvatuksen historian verkosto
Publication year: 2015
Journal: Kasvatus ja Aika
Volume number: 9
Issue number: 2


Last updated on 2019-29-01 at 11:11