B2 Book chapter
Tiedon interaktiivisuudesta energiakirjoittelussa
List of Authors: Haverinen Risto
Publication year: 1992
Book title *: Myrkkyä, rahastusta ja retoriikkaa. Kahdeksan sosiologista katsausta ympäristöön
Title of series: Turun yliopisto, sosiologian tutkimuksia, sarja B
Number in series: 25
ISBN: 951-880-882-1
ISSN: 0357-3591


Last updated on 2019-20-07 at 02:26