B2 Book chapter
Rytmin ja koartikulaation vaikutus viittomiin ja puheeseen
List of Authors: Ojala Stina
Publication year: 2010
Book title *: Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä
Title of series: Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä
Number in series: 5
Number of pages: 13
ISBN: 978-951-39-3955-7
ISSN: 1457-1269


Last updated on 2019-20-07 at 04:42