A2 Review article in a scientific journal
Raskaudenaikainen kiintymys sikiöön - äitiyshuollon mahdollisuus ja haaste
List of Authors: Annika Lindroos, Eeva Ekholm, Marjukka Pajulo
Publication year: 2015
Journal: Duodecim
Volume number: 131
Issue number: 2
Number of pages: 6

Abstract


Kiintymys lapseen alkaa muodostua jo raskauden aikana, ja se vahvistuu luontaisesti koko raskauden ajan. Kiintymyksen biologinen tausta on osittain epäselvä, mutta psykologinen äitiyteen ja vanhemmuuteen kasvaminen tunnetaan jo melko hyvin. Päihteiden käyttö, masennus, hyvin nuori tai vanha ikä, heikko sosiaalinen tuki, äidin omat negatiiviset kokemukset lapsuuden ihmissuhteista ja synnytyspelko voivat heikentää raskaudenaikaisen kiintymyksen normaalia kehitystä. Äitiyshuollossa on mahdollista tunnistaa odottavan äidin kiintymyksen ja tulevan varhaisen vuorovaikutuksen mahdollisia riskitekijöitä. Kiintymystä vahvistavien interventioiden systemaattinen kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden tutkimus on välttämätöntä. Kaikukuvauskonsultaatio vaikuttaa yhdeltä lupaavalta välineeltä kiintymyksen vahvistamisessa.Last updated on 2019-21-08 at 23:33