D2 Article in a professional research book
Itkua ja hammastenkiristystä - fonetiikan kliinisiä tutkimuskohteita
List of Authors: Ojala S., Alivuotila L.
Publisher: Otava
Publication year: 2009
Book title *: Puhuva ihminen – puhetieteiden perusteet
Number of pages: 7
ISBN: 978-951-1-23956-7


Last updated on 2019-20-07 at 12:24