D2 Article in a professional research book
Akustiikkaa ja artikulaatioita eli miltä puhe näyttää
List of Authors: Ojala S., Raimo I.
Publisher: Otava
Publication year: 2009
Book title *: Puhuva ihminen – puhetieteiden perusteet
ISBN: 978-951-1-23956-7


Last updated on 2019-29-01 at 14:11