A4 Article in conference proceedings
Leukaluukiinnitteisten hammasimplanttien vaikutus suomen kielen
medioalveolaariseen frikatiiviin

List of Authors: Stina Ojala
Publication year: 2001
Journal: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja
Book title *: 21. Fonetiikan päivät 2001
Title of series: Turun yliopiston Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja
Number in series: 67
Number of pages: 8
ISSN: 0356-8490


Last updated on 2019-20-07 at 14:38