A3 Book chapter
Alakuloinen talvi – Aikakausi ja utooppinen hetki Marcel Carnén ja Jacques Prévertin elokuvassa Yön portit
Subtitle: Aikakausi ja utooppinen hetki Marcel Carnén ja Jacques Prévertin elokuvassa Yön portit
List of Authors: Heli Paalumäki
Place: Turku
Publication year: 2015
Book title *: Kaipaava moderni. Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle
Title of series: Historia mirabilis
Number in series: 11
ISBN: 978-952-7045-02-2
ISSN: 1795-0759

Abstract


Tarkastelen artikkelissa epookkitietoisuutta Ranskassa toisen maailmansodan päättyessä. Sota-ajat ovat olleet omiaan herättämään tyytymättömyyttä vallinneita olosuhteita kohtaan ja halun pohtia toisenlaisen elämän mahdollisuuksia. Artikkelissa analysoin Marcel Carnén (1906–1996) ohjaamaa ja Jacques Prévertin (1900–1977) käsikirjoittamaa elokuvaa Yön portit (Les portes de la nuit, 1946) utopian ja nostalgian käsitteiden vuoropuhelun näkökulmasta. Katson, että elokuvan nostalgia ei ole niinkään kaipausta menetettyyn aikaan kuin pohdintaa menneisyyden enteiden ja lupausten epävarmuudesta. Myös utooppisuus on pikemminkin nykyisyyden sisäinen hetkellinen tila kuin odotusta tulevaisuudesta.
Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:38