A1 Journal article – refereed
Allogeeniset kantasolusiirrot soveltuvat iäkkäillekin
List of Authors: Jokela S, Itälä-Remes M, Salmenniemi U, Putkonen M, Kauppila M, Salmi T, Salomäki S, Remes K
Publication year: 2018
Journal: Duodecim
Journal name in source: Duodecim
Volume number: 134
Issue number: 9
ISSN: 0012-7183

Abstract

JOHDANTO. Kevytesihoitoiset allogeeniset kantasolusiirrot ovat mahdollistaneet siirtojen käytön entistä
iäkkäämmillä potilailla. Takautuvassa tutkimuksessamme selvitettiin Tyksissä kaikkien allogeenisella kantasolusiirrolla
hoidettujen yli 60-vuotiaiden hoitotulokset. 

POTILAAT. Potilaiden tiedot kerättiin kantasolusiirtorekisteristä ja potilasasiakirjoista. Potilaita oli 59, heidän
keski-ikänsä oli 63 vuotta ja yleisin diagnoosi akuutti myelooinen leukemia (49 %). Lähes 40 %:lla
aineistomme potilaista oli edennyt tauti. 

TULOKSET. Puolet potilaista oli elossa viiden vuoden kuluttua siirrosta, mikä käytännössä merkitsee taudista
paranemista. Merkittävin elinaikaan vaikuttava tekijä oli esihoidon intensiteetti. Kevytesihoitoisen
siirron saaneista 70 % oli elossa viiden vuoden kuluttua siirrosta. Paras hoitovaste siirtohoidon jälkeen
sekä käänteishyljinnän esiintyminen ennustivat myös merkitsevästi elinaikaa. 

PÄÄTELMÄT. Allogeeninen kantasolusiirto soveltuu hyväkuntoisille iäkkäämmillekin. Huolellinen riskinarvio
kertoo kronologista ikää paremmin potilaan mahdollisuudesta selvitä siirrosta.


Last updated on 2019-21-08 at 20:54