A2 Review article in a scientific journal
Lapsen vieraannuttamisella toisesta vanhemmasta on kauaskantoiset seuraukset
List of Authors: Sinkkonen J
Publication year: 2018
Journal: Duodecim
Journal name in source: Duodecim
Volume number: 134
Issue number: 5
Number of pages: 6
ISSN: 0012-7183

Abstract

Vieraannuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa toinen vanhempi pyrkii vaikeuttamaan lapsen suhdetta
toiseen vanhempaan manipuloimalla lasta eri tavoin ja estämällä tapaamisia. Vieraannuttaminen
alkaa tyypillisesti vanhempien eron jälkeen. Lapsen ja torjutun vanhemman suhde ennen eroa on ollut
normaali ja toisinaan erityisen lämmin. Vieraannuttamista esiintyy arviolta neljäsosassa oikeuteen päätyneistä
eroista. Taustalla on usein vieraannuttajavanhemman persoonallisuushäiriö. Vieraannuttamisesta
seuraa lapselle pitkäkestoisia psyykkisiä vaikeuksia, kuten syyllisyyttä, masennusta ja kyvyttömyyttä
luottaa kehenkään. Siksi ilmiön tunnistaminen ja siihen varhain puuttuminen ovat tärkeitä. Ongelmana
on, että vieraannuttajavanhempi ei ole yleensä halukas osallistumaan mihinkään hoitoon. Siksi uuteen
lastenhuoltolakiin olisi lisättävä säännöksiä, joiden perusteella vanhemmat voitaisiin velvoittaa ottamaan
hoitoa vastaan.


Last updated on 2019-21-08 at 22:38