A1 Journal article – refereed
Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa.
List of Authors: Antti Maunu, Tomi Kiilakoski
Publication year: 2018
Journal: Aikuiskasvatus
Volume number: 38
Issue number: 2Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-30-01 at 00:36