A2 Review article in a scientific journal
Ongelmalähtöinen oppiminen terveysalan koulutuksessa: oppimistulokset ja opiskelijoiden kokemukset – kuvaileva kirjallisuuskatsaus
List of Authors: Alastalo Mika, Salminen Leena
Publication year: 2015
Journal: Hoitotiede
Volume number: 27
Issue number: 3
Number of pages: 12


Last updated on 2019-29-01 at 21:25