A1 Journal article – refereed
Olkanivelen luksaation akuutti- ja jälkihoito
List of Authors: Jarkko Pajarinen, Ville Äärimaa
Publication year: 2014
Journal: Lääkärilehti
Volume number: 69
Issue number: 40Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:12