B1 Journal article
Opettajankouluttajat kannustavat liikuntaa opettavia oman työnsä arvostamiseen
List of Authors: Heimo Nupponen, Seppo Penttinen
Publisher: Liikuntatieteellinen Seura ry
Publication year: 2014
Journal: Liikunta ja tiede
Volume number: 51
Issue number: 6


Last updated on 2019-20-07 at 06:59