D6 Toimitettu ammatillinen teos
Koulutus hallinnassa
Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018

Julkaisun tekijät: Arto Jauhiainen, Joel Kivirauma, Heikki Kinnari
Paikka: Turku
Julkaisuvuosi: 2018
Sarjan nimi: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A
Numero sarjassa: 216
Sivujen määrä: 497
ISBN: 978-951-29-7139-8
ISSN: 0359-8829

Tiivistelmä

Koko Suomen satavuotisen itsenäisyyden
ajan kyseenalaistamattomana lähtökohtana on pidetty sivistyksen
itseisarvoista merkitystä kansakunnan rakentumisessa ja
voimaantumisessa. Pienen, syrjäisen ja outoa kieltä puhuvan kansakunnan
menestys ei voinut perustua fyysiseen voimaan, vaan henkiseen
sivistykseen. Globaalin talouskriisin jälkeisessä ajassa tämä
sivistyspoliittinen lähtökohta on kuitenkin joutunut uhatuksi ja
puolustuskannalle. Nyt myös koulutuksesta säästetään ja vaihtoehtoja
kavennetaan. Koulutus hallinnassa avaa uusia tutkittuja näkökulmia
koulutuksen moniin todellisuuksiin ja vaikutuksiin tässä meille monille
kovin kummallisessa ajassa.

Teoksessa koulutusta lähestytään hallinnan, yhteiskunnallisten jakojen
ja hierarkioiden, työelämän ja arvioinnin näkökulmista. Teoreettisia
työkaluja etsitään kasvatussosiologian, (aikuis)kasvatustieteen ja
koulutuspolitiikan tutkimuksen kentiltä. Tarkastelun kohteet sijoittuvat
EU:n politiikkatekstien ylätasolta Suomalaisten päiväkotien arkeen
kattaen laajasti koulutushierarkian eri tasot. Teos osoittaa, että
koulutuksen merkityksiä löytyy ja niitä tulee etsiä monista suunnista ja
monista lähtökohdista.

Koulutus hallinnassa on Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen
kasvatussosiologian professori Heikki Silvennoisen juhlakirja hänen
täyttäessään 60 vuotta.


Last updated on 2019-21-02 at 15:06