D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Paikallisten ja kotimarkkinayritysten kasvu. Arviointiraportti.
Julkaisun tekijät: Pekka Stenholm, Satu Aaltonen, Jarna Heinonen
Kustantaja: Business Finland
Julkaisuvuosi: 2018
Sarjan nimi: Business Finland raportti
Numero sarjassa: 4
ISBN: 978-952-637-6
ISSN: 1797-7347

Tiivistelmä

Tekes on tukenut paikallisten ja kotimarkkinoilla toimivien yritysten uudistumista vuosittain 40–60 miljoonalla eurolla, mikä on noin kymmenes kaikesta Tekesin yrityksille myöntämästä rahoituksesta. Tässä tutkimuksesta tarkastellaan, millainen vaikutus Tekesin myöntämillä lainoilla ja avustuksilla on ollut ko. asiakassegmentin kasvuun ja uudistumiseen. Tuettuja yrityksiä verrataan ominaisuuksiltaan vastaaviin yrityksiin, jotka eivät ole olleet tuen piirissä.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 16:36