B1 Journal article
Folklore elämässäni – Turun yliopiston folkloristiikan opiskelijoiden ajatuksia folkloresta
Subtitle: Turun yliopiston folkloristiikan opiskelijoiden ajatuksia folkloresta
List of Authors: Annikki Kaivola-Bregenhøj
Publisher: Suomen kansantietouden tutkijain seura
Place: Joensuu
Publication year: 2014
Journal: Elore
Issue number: 2
Number of pages: 11
eISSN: 1456-3010


Last updated on 2019-21-08 at 20:15

Share link