A1 Journal article – refereed
Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853
List of Authors: Salmi Hannu, Nivala Asko, Rantala Heli, Sippola Reetta, Vesanto Aleksi, Ginter Filip
Publication year: 2018
Journal: Historisk Tidskrift För Finland
Issue number: 1


Last updated on 2019-19-07 at 18:15