A3 Book chapter
Keiden ääni kuului, keiden "kriisistä" puhuttiin? Ylen journalistiset valinnat turvapaikanhakijoita käsittelevissä ohjelmissa
List of Authors: Niemi Mari K., Perälä Annu
Place: Tampere
Publication year: 2018
Book title *: Media & populismi: Työkaluja kriittiseen journalismiin
ISBN: 978-951-768-630-3


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 20:48