O2 Muu
Jatkumoita, käänteitä ja kehityspolkuja – saksan kielen opetusta ja tutkimusta 100-vuotiaassa Suomessa
Julkaisun tekijät: Leena Kolehmainen
Kustantaja: Suomen saksanopettajat ry.
Julkaisuvuosi: 2018
Volyymi: 2/2018

Tiivistelmä

Takautuva katse satavuotiaan Suomen historiaan nostaa esille saksan kielen
menneen prestiisikielen aseman. Nykyisyys taas on ristiriitainen: se tuo ilmi
suomalaisen kaventuneen kielivarannon, joka ei vastaa monikielisen työelämän
kielitaitotarpeisiin. Tulevaisuus on sumun peitossa ja tuntematon, mutta yritysten,
organisaatioiden ja yliopistojen kielitaitotarveselvitysten mukaan muitakin kieliä
kuin englantia tarvitaan. Saksan ja muiden niin sanottujen vähän opiskeltujen
kielten osaajia tarvitaan Suomessa.Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-29-01 at 18:48

Share link