O2 Other
Jatkumoita, käänteitä ja kehityspolkuja – saksan kielen opetusta ja tutkimusta 100-vuotiaassa Suomessa
List of Authors: Leena Kolehmainen
Publisher: Suomen saksanopettajat ry.
Publication year: 2018
Volume number: 2/2018

Abstract

Takautuva katse satavuotiaan Suomen historiaan nostaa esille saksan kielen
menneen prestiisikielen aseman. Nykyisyys taas on ristiriitainen: se tuo ilmi
suomalaisen kaventuneen kielivarannon, joka ei vastaa monikielisen työelämän
kielitaitotarpeisiin. Tulevaisuus on sumun peitossa ja tuntematon, mutta yritysten,
organisaatioiden ja yliopistojen kielitaitotarveselvitysten mukaan muitakin kieliä
kuin englantia tarvitaan. Saksan ja muiden niin sanottujen vähän opiskeltujen
kielten osaajia tarvitaan Suomessa.


Last updated on 2019-20-07 at 14:03