A1 Journal article – refereed
Euroopan unionin kolmannen pilarin alaisen yhteistyön instrumenttien asema, oikeusvaikutukset ja sovellettavuus jäsenvaltioiden oikeudessa
List of Authors: Janne Salminen
Publisher: Suomalainen Lakimiesyhdistys
Publication year: 2007
Journal: Lakimies
Journal acronym: LM
Volume number: 105
Issue number: 6Internal Authors/Editors


Research Areas


Last updated on 2019-21-08 at 21:06