D4 Published development or research report or study
Ytyä yrittäjyyteen! – Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä
Subtitle: Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä
List of Authors: Hytti U, Nieminen L
Publisher: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisu, Sarja/Serie A45:2013
Place: Pori
Publication year: 2013
ISBN: 978-952-249-340-8
eISBN: 1799-7070


Last updated on 2019-20-07 at 08:08