B2 Book chapter
Median vaaliagenda ja jytky
List of Authors: Pernaa Ville, Hatakka Niko, Niemi Mari, Pitkänen Ville, Railo Erkka, Välimäki Matti
Publication year: 2012
Book title *: Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus.
ISBN: 978-951-29-5127-7

Abstract

Julkaistu teoksessa. Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. http://www.hssaatio.fi/images/stories/Jytky_-_Eduskuntavaalien_2011_mediajulkisuus_-_PDF_kirjasta.pdf


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 23:15