C1 Scientific book
Sosiaalisen median lyhyt historia
List of Authors: Suominen Jaakko, Östman Sari, Saarikoski Petri, Turtiainen Riikka
Publication year: 2013
ISBN: 978-952-495-313-9


Last updated on 2019-21-08 at 20:24

Share link